Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 384 510 Kč
Registrační číslo F5/9/2010
Číslo zakázky: IG504020x