Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Jakub Drábek, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 573 490 Kč
Registrační číslo F5/9/2017
Číslo zakázky: IG503017

Projekty řešitele