Ing. Jakub Drábek

Projekty řešitele:

Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)