Hspodářský vývoj Československa v letech 1945 - 1992

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Václav Průcha, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 510
Číslo zakázky: IG503094

Projekty řešitele