prof. Ing. Václav Průcha, CSc.

Projekty řešitele:

Analýza hospodářského vývoje Československa v letech 1945 - 1992
IGA VŠE (IGA VŠE)

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Hspodářský vývoj Československa v letech 1945 - 1992
IGA VŠE (IGA VŠE)

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)