Mzdová politika v Protektorátu Čechy a Morava

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Jan Hladík
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 99 020 Kč
Registrační číslo F5/13/2020
Číslo zakázky: IG503010
Předmětem projektu bude analýza provádění mzdové politiky v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Pozornost se zaměří na právně-institucionální zabezpečení mzdové politiky a na zhodnocení jejích reálných dopadů vzhledem k širším vrstvám obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava. Výstupy provedeného výzkumu budou vycházet především ze studia nevydaných pramenů tuzemské provenience. Z tohoto pohledu lze za nejvýznamnější archiválie považovat dokumenty uložené v Národním archivu v Praze či ve Všeodborovém archivu Českomoravské konfederace odborových svazů. Podklad pro uskutečněný výzkum bude dále tvořit dosavadní odborná literatura a též dobové vydané prameny dostupné v Ústřední statistické knihovně. Výsledkem projektu bude jedna odborná studie určená k publikaci v odborném impaktovaném periodiku.