Ing. Jan Hladík

Projekty řešitele:

Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)