Sledování a hodnocení ekonomického a sociálního rozvoje regionů EU a ČR: metodologie a praktické aplikace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Hana Silovská, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 87 760 Kč
Registrační číslo 30/2016
Číslo zakázky: IG507016

Projekty řešitele