Ing. Hana Silovská, Ph.D.

Projekty řešitele:

Sledování a hodnocení ekonomického a sociálního rozvoje regionů EU a ČR: metodologie a praktické aplikace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)