Veřejná správa a ICT: změny ve formálních a neformálních vztazích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Pavel Rieger, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 187 300 Kč
Registrační číslo F5/2/2012
Číslo zakázky: IG508012

Projekty řešitele