Ing. Pavel Rieger, Ph.D.

Projekty řešitele:

Veřejná správa a ICT: změny ve formálních a neformálních vztazích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)