Veřejná správa v podmínkách informačních a telekomunikačních technologií

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: Ing. Pavel Princl
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 92 000 Kč
Registrační číslo 25/04
Číslo zakázky: IG507014x

Projekty řešitele