Ing. Pavel Princl

Projekty řešitele:

Veřejná správa v podmínkách informačních a telekomunikačních technologií
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)