Ing. Pavel Princl

Projekty řešitele:

Veřejná správa v podmínkách informačních a telekomunikačních technologií
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)