Regionální dopady kohezní politiky v Česku: podporují strukturální fondy konvergenci regionů?

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Mgr. Viktor Květoň, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 124 000 Kč
Registrační číslo F5/11/2012
Číslo zakázky: IG507012

Projekty řešitele