Mgr. Viktor Květoň, Ph.D.

Projekty řešitele:

Hodnocení přínosů a dopadů intervencí v rámci strukturálních fondů na lokální úrovni v Česku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Regionální dopady kohezní politiky v Česku: podporují strukturální fondy konvergenci regionů?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)