Hodnocení přínosů a dopadů intervencí v rámci strukturálních fondů na lokální úrovni v Česku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Mgr. Viktor Květoň, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 95 000 CZK
Registrační číslo F5/19/2013
Číslo zakázky: IG507033x

Projekty řešitele