Účinnost poplatkových nástrojů v odpoadovém hospodářství v ČR a zahraničí

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Ing. Jan Slavík
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 73 000 Kč
Registrační číslo 18/06
Číslo zakázky: IG510036

Projekty řešitele