Fiškálna politika v Českej republike a na Slovensku v období 1993 - 2017 a jej vzťah a interakcie s ostatnými politikami

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 324 350 Kč
Registrační číslo F5/61/2018
Číslo zakázky: IG504048

Projekty řešitele