25 let po rozdělení Československa: vybrané kapitoly z hospodářské a sociální politiky v České republice a na Slovensku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 320 000 Kč
Registrační číslo F5/100/2017
Číslo zakázky: IG504037

Projekty řešitele