Hospodářská politika ve druhé polovině třicátých let: teoretické zdroje, koncepce, nástroje

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 90 000 Kč
Registrační číslo 38/05
Číslo zakázky: IG504025k