doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Jan Viktor Mládek a československá ekonomická věda v exilu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Neziskový sektor a konkurenceschopnost české ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Proč bohatí lidé zakládají otazník? Sociálně-ekonomická analýza filantropie na příkladu současných českých nadací.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Hospodářská politika ve druhé polovině třicátých let: teoretické zdroje, koncepce, nástroje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)