Identifikace úrovně znalostí zastupitelů městských částí hl. m. Prahy (a/nebo hl. m. Prahy) v zákonech č. 250/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Marek Feurich
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 215 740 Kč
Registrační číslo F5/36/2021
Číslo zakázky: IG507021
Cílem projektu bude identifikovat úroveň znalostí alespoň 50 zastupitelů městských částí hl. m. Prahy (a/nebo hl. m. Prahy), a to v zákonech č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů. Úroveň znalostí bude sledována mj. dle následujících kritérií: úroveň vzdělání, věk, délka praxe v zastupitelské pozici.