Územní aspekty podnikatelského prostředí ČR a nové výzvy programového období 2021+

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Marek Feurich
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 163 480 Kč
Registrační číslo F5/30/2019
Číslo zakázky: IG507019