Trendy a souvislosti rozvoje lidských zdrojů v regionech ČR - teoretická východiska, problémy, silné stránky, rizika a příležitosti nových výzev období 4.0

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Marek Feurich
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 142 820 Kč
Registrační číslo F5/40/2018
Číslo zakázky: IG504028

Projekty řešitele