Ing. Marek Feurich

Projekty řešitele:

Identifikace úrovně znalostí zastupitelů městských částí hl. m. Prahy (a/nebo hl. m. Prahy) v zákonech č. 250/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Územní aspekty podnikatelského prostředí ČR a nové výzvy programového období 2021+
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Trendy a souvislosti rozvoje lidských zdrojů v regionech ČR - teoretická východiska, problémy, silné stránky, rizika a příležitosti nových výzev období 4.0
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)