Interpretace českého ekonomického myšlení a problém subjektivní teorie hodnoty

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Lukáš Nikodym
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 108 000 Kč
Registrační číslo F5/17/2019
Číslo zakázky: IG503029

Projekty řešitele