Ing. Lukáš Nikodym

Projekty řešitele:

Interpretace českého ekonomického myšlení a problém subjektivní teorie hodnoty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)