Aktuální problémy modernizace veřejné správy v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Jitka Pěkná
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 103 130 Kč
Registrační číslo F5/70/2014
Číslo zakázky: IG508014

Projekty řešitele