Ing. Jitka Pěkná

Projekty řešitele:

Aktuální problémy modernizace veřejné správy v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)