Administrativa-SV-F5

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2026
Řešitel: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Národohospodářská fakulta (5000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 047 175 CZK
Registrační číslo F5
Číslo zakázky: IG500020