Ekonomické aspekty revitalizace a využívání nepřístupných památkových objektů

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 000 Kč
Registrační číslo 43/05
Číslo zakázky: IG507025k

Projekty řešitele