Ekonomické aspekty revitalizace a využívání nepřístupných památkových objektů

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 43/05
Číslo zakázky: IG507025k

Projekty řešitele