RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Ekonomické aspekty revitalizace a využívání nepřístupných památkových objektů
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)