Příjmová diferenciace a kvalita života v ČR a jejich společenské dopady v kontextu vyspělého světa

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 170 200 CZK
Registrační číslo F5/25/2014
Číslo zakázky: IG504024x

Projekty řešitele