Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Projekty řešitele:

Příjmová diferenciace a kvalita života v ČR a jejich společenské dopady v kontextu vyspělého světa
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)