Nástroje v odpadovém hospodářství, odpadový trh a existující možnosti posílení využívaní odpadů

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Jitka Vlčková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 34/05
Číslo zakázky: IG510055

Projekty řešitele