Nástroje v odpadovém hospodářství, odpadový trh a existující možnosti posílení využívaní odpadů

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Jitka Vlčková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 66 000 Kč
Registrační číslo 34/05
Číslo zakázky: IG510055

Projekty řešitele