Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Klára Fabianková, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 285 000 Kč
Registrační číslo F5/9/2019
Číslo zakázky: IG503019

Projekty řešitele