Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Jana Brhelová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 307 050 Kč
Registrační číslo F5/20/2017
Číslo zakázky: IG503027

Projekty řešitele