Ing. Jana Brhelová

Projekty řešitele:

Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)