Návrh metodiky pro hodnocení udržitelnosti obcí, měst a regionů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Jacquelin Vochozková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 75 150 Kč
Registrační číslo 72/2015
Číslo zakázky: IG507035