II. ročník Mezinárodni konference: "Migrace a regionální rozvoj v Evropě z perspektivy mladých odborníků"

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Jacquelin Vochozková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 87 000 Kč
Registrační číslo F5/118/2014
Číslo zakázky: IG507044

Projekty řešitele