Implementace místní Agendy 21 ve Zdravých městech v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Jacquelin Vochozková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 78 590 Kč
Registrační číslo 58/2016
Číslo zakázky: IG507036