Ekonomika a kulturní dědictví, hledání rovnováhy v sociálně ekonomickém rozvoji regionů

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Zuzana Trhlínová-Khendriche
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 70 000 Kč
Registrační číslo 45/05
Číslo zakázky: IG507055

Projekty řešitele