Measurement and evaluation of the digitalisation effects at the regional level in selected countries

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Martina Kubíková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkový rozpočet: 670 824 Kč
Registrační číslo 6/2022
Číslo zakázky: ES507012

Projekty řešitele