Analýza měnové politiky a hospodářského poklesu v České republice na konci 90. Let

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 388 000 Kč
Registrační číslo GA402/00/0429
Číslo zakázky: GA504010