Varienty zdokonalování českých statistických indikátorů využitím standardů Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1998 - 31. prosince 2000
Řešitel: prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 332 000 Kč
Registrační číslo GA402/98/1485
Číslo zakázky: GA404018