prof. Ing. Josef Jílek, CSc.

Projekty řešitele:

Disharmonická regulace jako příčina nestability měnového a finančního trhu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza měnové politiky a hospodářského poklesu v České republice na konci 90. Let
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2001

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Varienty zdokonalování českých statistických indikátorů využitím standardů Evropské unie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)