prof. Ing. Josef Jílek, CSc.

Projekty řešitele:

Disharmonická regulace jako příčina nestability měnového a finančního trhu
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza měnové politiky a hospodářského poklesu v České republice na konci 90. Let
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Varienty zdokonalování českých statistických indikátorů využitím standardů Evropské unie
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)