Disharmonická regulace jako příčina nestability měnového a finančního trhu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. ledna 2004
Řešitel: prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 Kč
Registrační číslo 26/03
Číslo zakázky: IG504033a