Vliv finanční krize na paradigma hospodářské politiky ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Zdeněk Pikhart, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 191 540 Kč
Registrační číslo F5/76/2014
Číslo zakázky: IG504034

Projekty řešitele