Ing. Zdeněk Pikhart, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vliv finanční krize na paradigma hospodářské politiky ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)