Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 486 000 Kč
Registrační číslo 13-39331S
Číslo zakázky: GA503023